glowna aktualnosci 1procent darowizny statut sprawozdania druki kontakt
   Zdecyduj się na przekazanie fundacji VALETUDINARIA 1% swojego podatku w szczególności z przeznaczeniem na:
  • wspieranie finansowe lub materialne kosztów zabiegów medycznych, które nie są refundowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • współfinansowanie kosztów leczenia, profilaktyki i rehabilitacji, w tym kosztów dotyczących osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających,
  • współfinansowanie i wspieranie nowych metod leczenia i autorów nowatorskich rozwiązań,
  • współfinansowanie wyposażenia placówek medycznych w leki, sprzęt diagnostyczny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocowe i lecznicze środki techniczne oraz inne materiały mające zastosowanie w szeroko pojmowanym procesie medycznym, włącznie z informatyką medyczną i telemedycyną,
  • współfinansowanie prac konserwacyjno remontowych w placówkach medycznych.